NOVE voorwaarden

Op al onze transacties zijn van toepassing de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden NOVE – met uitsluiting van alle andere voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, alwaar ons bedrijf is ingeschreven onder nummer 24228081.